Moderne Undervisning gør Læring til en Leg

Der er nok ikke nogen der er i tvivl om, at en skoles primære formål er, at lære en række basale og vigtige ting til vores børn. Det er med håb om, at vores børn lærer noget, at vi sender dem i skole hver dag. Formålet er altså klart og tydeligt: men hvad med metoderne? Hvad ved vi egentligt om hvordan læring fungerer, og gør skolerne det på en effektiv måde?

Forståelsen af, hvordan vi mennesker lærer, er stadig noget der vokser stille og roligt. Der har været mange forskellige tilgange og teorier igennem tiden. Rigtigt længe så man bare børn, som små voksne. Det betød at de jo selv måtte løfte ansvaret for at tage den viden til sig, som de blev præsenteret for. Med denne tilgang er underviserens eneste opgave, at sammensætte og præsentere den relevante information for de studerende. Hvorvidt de studerende så tog noter, stillede gode spørgsmål eller på anden måde engagerede sig i undervisningen, var ikke noget, man så som underviserens ansvar. Det var selvfølgeligt ikke en tilgang der var specielt effektiv: selv de dygtigste børn er ikke modne nok, til at drage fuld fordel af denne tilgang til undervisning.

Da man ikke fik de resultater man ønskede, så prøvede man at vænne tingene på hovedet. I stedet for at se på børn som små voksne, så betragtede man dem som forvoksede babyer. Man tilgik undervisningen med udgangspunkt i, at børn ikke er i stand til at gøre noget som helst selv, og at underviseren derfor løfter hele ansvaret. Alt undervisningsmaterialet blev delt op, eleverne blev tvunget til at besvare spørgsmål eller lave præsentationer foran klassen, og lektier var noget man fik for hver eneste dag. Alle elever blev givet instruktioner i hvordan man tog gode noter, og det blev til et krav, at skrive noter i forbindelse med undervisningen.

Det viste sig også hurtigt at være en ringe tilgang til læring for børn. Skolegangen kommer hurtig til at føles som et fængsel for de små: de slider og slæber dagen lang, og har ikke selv mulighed for at beslutte noget som helst. Det får dem også alt for ofte til at lukke af, og minimere deres indsats til det minimale niveau, som stadig kan få dem igennem. Det er ikke et inspirerende miljø at lære noget i.

Den bedste tilgang er selvfølgeligt, at behandle børn som børn. Der er ikke noget børn elsker mere, end at lege og spille spil. Leg er faktisk naturens form for læring: det er igennem leg, at alle dyrebørn lærer at gebærde sig i verden. Takket være matematikfessor og lignende legende tilgange til læring, kan børn i dag engagere sig i læring på en sjov og spændende måde. Moderne undervisning har gjort læring til en leg, og dét er noget, der virker!